Presentació
I ANEM A PEL TERCER !!!
Per a qui no ens conegueu, el "I Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia", celebrat el 2012, va marcar una fita en la literatura científica patrimonial, ja que va permetre crear un marc de reflexió conjunta per a la comunitat científica i organismes principals implicats en el Patrimoni Mundial. A més, va llançar la candidatura de Menorca a la llista indicativa de Patrimoni Mundial.
més informació
 
Inscripcions
- 30 setembre 2017: data límit per a la presentació de resums
- 15 desembre 2017: acceptació de comunicacions.
- 15 de febrer 2018: data límit per enviament de textos definitius.

enviar comunicacions al següent e-mail:
congresopatrimonio.menorca@cime.es

més informació Formulari d'inscripcions
CIME UCM GCP Menorca Talayotica IME