Perduts en la transició: canvis sí, però com afrontar-los?

Candidatures lineals, els paisatges històrics urbans, les zones periurbanes, l'afecció al món rural, la població indígena, guetos i barris vulnerables, migrants, etc. Fa molt que assumim el moviment i la transformació contínua com una cosa "natural" i gairebé sempre positiva ... però aquesta constant transició sembla, de vegades, un anar a la deriva, especialment per als que gestionen i intenten seguir les tendències ... Què passa amb aquestes candidatures com els itineraris culturals? Com s'estan gestionant els espais transfronterers? Com ens relacionem amb l'immaterial? Què passa amb un bé situat en un barri pobre i com repercuteix en el coneixement d'un lloc Patrimoni Mundial? Com invertir en ciència i en recuperació o control de llocs Patrimoni Mundial espoliats quan es necessiten recursos per reconstruir llars o acollir població refugiada? Què passa amb la conflictivitat quotidiana en els llocs i com repercuteix, per exemple, en l'estat de conservació d'una ciutat Patrimoni Mundial? ... Trobem-nos a la transició !!!

 
Inscripcions
El periode d'inscripció s'obrirà pròximament. Entre tant, dóna una ullada als temes i prepara la teva proposta.
més informació
CIME UCM GCP Menorca Talayotica IME