Beques i ajuts

 


CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER ESTANCIA I ALLOTJAMENT

S'ofereixen ajudes per estancia i allotjament a Menorca durant el Congrés, adreçades a:

1) Participants del Congrés que hagin proposat comunicació o póster.

Hauran d'enviar a congresopatrimonio.menorca@cime.es la seva petició d'ajut on han d'indicar:
- Nom, llinatges i adreça de correu electrònic
- Universitat, centre o empresa a la qual pertanyen i càrrec que ocupen
- Títol de la seva comunicació o póster
- Dies d'estada a Menorca.


2) Estudiants de diferents universitats

Hauran d'enviar a congresopatrimonio.menorca@cime.es la seva petició d'ajut on indiquin:
- Nom, llinatges i adreça de correu electrònic
- Nom de la llicenciatura, grau o postgrau que cursen, així com el de la universitat on el realitzen
- Còpia del certificat de les notes del curs anterior. En cas que es tractés d'alumnat de primer curs, hauran d'enviar còpia del certificat de les notes obtingudes a les proves d'accés a la universitat o, si no es disposa d'aquest document, del curs immediatament anterior al seu ingrés, sigui quin sigui el seu nom i naturalesa

Aquestes peticions s'hauran de realitzar abans del 31 de gener de 2018.
Els resultats es comunicaran a les persones interessades al més aviat possible.  
 

 
Inscripcions
- 30 setembre 2017: data límit per a la presentació de resums
- 15 desembre 2017: acceptació de comunicacions.
- 15 de febrer 2018: data límit per enviament de textos definitius.

Nova data de lliurament de comunicacions: 28 de febrer

enviar comunicacions al següent e-mail:
congresopatrimonio.menorca@cime.es

més informació Formulari d'inscripcions
CIME 25 ANYS MENORCA - RESERVA DE BIOSFERA GOIB UCM GCP Menorca Talayotica IME European Year of Cultural Heritage Festival de Cinema de Menorca